Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

NZOZ Lecznictwo Stacjonarne

- Szpitalny Oddział Ratunkowy

61 831-29-03
61 831-29-11

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

61 831-11-45 (ordynator)
61 831-26-35 (dyż. pielęg.)

- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

61 831-22-70 (ordynator)
61 831-27-02 (dyż. lek.)
61 831-23-82 (sekretariat)

- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologicznym

61 831 17-54 (ordynator)
61 831- 20-15 (dyż. lek.)
61 831-13-14 (dyż. pielęg.)

- Oddział Chirurgiczny

61 831-28-98 (dyż. lek.)
61 831-13-28 (dyż. pielęg.)
61 831-29-91 (sekretariat)

- Oddział Neurologiczny

61 831-27-01 (ordynator)
61 831-24-68 (dyż. lek.)
61 831-17-86 (dyz. pielęg.)

- Oddział Onkologiczny i chemioterapii

61 831-22-50 (ordynator)
61 831-22-48 (dyż. pielęg.)

- Oddział Onkoterapii

61 641-40-90 (sekretariat) 61 641-40-95 (rejestracja)

- Oddział Chirurgii Onkologicznej

61 831-21-75 (ordynator)
61 831-21-74 (dyż. lek.)
61 831-23-39 (sekretariat)
61 831-23-38 (dyż. pielęg.)

NZOZ Lecznictwo Ambulatoryjne

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych 61-831-11-14
61-831-12-14
Diabetologiczna 61-831-12-14
Dermatologiczna 61-831-23-84
Neurologiczna 61-831-18-24
Gastroenterologiczna 61-831-12-14
Reumatologiczna 61-831-11-82
Ortopedyczna 61-831-18-24
Okulistyczna 61-831-25-14
Otolaryngologiczna 61-831-12-14
Urologiczna 61-831-25-87
Chirugiczna 61-831-18-24
Kardiologiczna 61-831-19-30
Onkologiczna 61-831-15-02
Pulmonologiczna 61-831-18-24
Chirurgii Onkologicznej 61-831-11-82
Psychologiczna 61-831-24-51
Psychiatryczna 61-831-24-51
Medycyny Pracy 61-831-19-68
Poradnia Lekarza Rodzinnego 61-831-11-82
Stomatologii Zachowawczej 61-831-25-36
61-831-23-22
Chirurgii Stomatologicznej 61-831-11-22
Protetyczna 61-831-25-80
Chirurgii naczyń 61-831-12-14
Neurochirurgiczna 61-831-18-24
Ginekologiczna 61-831-25-88
Pobyt dzienny(Echo serca) 61-831-17-04
Poradnia protetyczna 61-831-25-80
Poradnia w Luboniu 61-831-14-35

PRACOWNIE:

Mammografii 61-831-10-40
Tomografii Komputerowej tel./fax 61-831-21-69
Densytometrii 61-831-21-69
Radiologiczna 61-831-27-28
Ultrasonografii ( USG) 61-831-27-28
USG Doppler 61-831-27-28
Laboratorium tel./fax 61-831-25-90
61-831-15-5
61-831-17-70
Bank krwi 61-831-21-79
Cytologii 61-831-10-26
EKG 61-831-25-38
EEG 61-831-24-29
Fizykoterapii i rehabilitacji 61-831-25-66
Sala gimnastyczna 61-831-15-04
Gastroenterologiczna 61-831-27-46
Fizjologii Pracy 61-831-14-95
Gabinet Zabiegowy 61-831-20-47
Protetyczna 61-831-17-20

ZARZĄD:

Sekretariat 61-831-27-10
fax. 61-831-20-69

ADMINSTRACJA:

Główna księgowa 61-831-19-90
Dział księgowości 61-831-24-24
Kierownik działu organizacji i nadzoru medycznego tel./fax 61-831-16-89
Dział organizacji nadzoru medycznego 61-831-26-62
61-831-18-40
Dział kadrowo-płacowy 61-831-13-73
Naczelna pielęgniarka 61-831-27-62
Pielęgniarka epidemiologiczna 61-831-21-66
Apteka szpitalna tel./fax 61-831-20-74
61-831-18-70
Portiernia 61-831-18-38